De Arboreflectie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht.

De titelspreuk is een van de vele waardevolle en markante uitspraken die ik 20 jaar geleden leerde van een vakgenoot en toenmalige grote voorbeeld. Ik kende de betekenis van de spreuk in een andere, meer simplistische vorm; ‘schoenmaker blijf bij je leest’. De strekking van beiden voor navolgende context is gelijk: oefen het beroep uit waarvoor je gestudeerd hebt en meng je niet in zaken waarvoor je niet gestudeerd hebt c.q. geen verstand van hebt. En dat is frequent een probleem van het vakgebied waarin wij werkzaam zijn; de ongenuanceerde inspraak van leken waardoor getwijfeld wordt aan onze expertise. In mijn optiek is de oorzaak van dit probleem gelegen in het feit dat het gros van de leken wel raakvlakken heeft met bomen maar deze zijn doorgaans rudimentair, soms zelfs banaal; zij hebben 1 of meerdere bomen in hun eigen tuin of tuin van familie of kennissen staan, raggen al dan niet hobbymatig takken van bomen af of kloven / verkopen brandhout. Soms hebben zij een opleiding gevolgd die wel raakvlakken heeft zoals een opleiding tot hovenier, bosbouwer of architect.

Het betreft verder en tevens beheer,- of beleidsmedewerkers van overheden, mensen werkzaam bij sociale werkvoorzieningschappen, natuurliefhebbers, journalisten, landschapsarchitecten,, automonteurs, agrariërs etcetera, etcetera. Resumerend, de meest uiteenlopende personen met al dan niet een bepaald opleidingsniveau van lbo tot academisch. En allen hebben één aspect gemeen; zij hebben geen MBO, HBO, of academische studie met betrekking tot bomen gevolgd en deze met goed gevolg afgesloten waardoor zij zich respectievelijk ETW er, ETT er of Arborist (HAWK) mogen noemen; en dus competenties hebben verworven om dagelijks met / in / aan bomen te werken! En dat hebben wij, en hiermee bedoel ik dus alle ETW ers, ETT ers en Arborists wel! En deze passen wij toe in onze dagelijkse core business! De aanleiding voor deze arboreflectie is de storm van kritiek die onlangs ontstond na het onderhoud aan een bomenbestand van een opdrachtgever in de openbare ruimte. Bij dit bomenbestand c.q. deze bomen was sprake van verwaarloosd en achterstallig boomonderhoud. En elke ETW er, ETT er en Arborist kent de definities van verwaarloosd en achterstallig onderhoud volgens de RAW 2010. En de RAW 2010, de bijbel voor bestekken, ook wel ‘de standaard’ genoemd, waarin de technische bepalingen voor het onderhoud aan bomen zijn opgesteld zegt hierover ; een onderhoudssituatie waarbij meer dan één snoeibeurt nodig is om een aanvaard boombeeld te bereiken en waar tot maximaal 40% kroonvolume mag (maar in het onderhavige geval moest) worden verwijderd. En ten aanzien van achterstallig onderhoud zegt deze bestekbijbel; onderhoudssituatie waarbij één snoeibeurt nodig is om een aanvaard boombeeld te bereiken. Onze ETW ers deden onder supervisie van een ETT er vervolgens wat zij moesten doen en er kwam heel veel inspraak…

Dit is slechts 1 van vele voorbeelden van inmenging door ‘stuurlui aan wal’ in onze expertise. Daarom voel ik de behoefte om een aantal persistente misvattingen over bomen te verhelderen. Bomen snoei je in de winterperiode. De meest gunstige tijd om onderhoud te plegen, dus onvermijdelijk beschadigen van weefsels, is het groeiseizoen. Afhankelijk van soort en bodemtemperatuur is dit van medio mei tot september. Buiten het groeiseizoen kan eveneens regulier onderhoud gepleegd worden. Essentieel hierbij is dat de weefselbeschadiging bij verspreidporigen (Acer, Betula, Fagus, Tilia, Populus, Salix) en ringporigen (Quercus, Robinia, Castanea, Carya, Zelkova, Morus, Catalpa) respectievelijk maximaal 10 en 5 cm. bedraagt. Wetenschappelijk onderbouwd! Bomen bloeden in het voorjaar. Niet juist; afhankelijk van bodemtemperatuur en soort (Acer ssp., Betula ssp., Carpinus cv., en Cladatris cv.) lopen water en opgenomen elementen medio Januari Februari, Maart uit de beschadigde cellen. Het heeft geen invloed op de conditie. Wetenschappelijk onderbouwd! Bomen die scheef staan zijn gevaarlijker dan bomen die een rechte doorgaande cilinder (stam) hebben? Neen, elke groene plant ontwikkeld zich heliotroop. Indien belendende bomen of overige zaken in de bovengrondse ruimte de lichtval belemmeren groeit de boom naar het licht toe en dus mogelijk niet recht maar scheef. Het axioma van constante spanning voorkomt onbalans (functie maakt weefsel) en dus het omvallen van de boom. Wetenschappelijk onderbouwd. Bomen plant je in het voorjaar als het warmer wordt. Onjuist! De meest gunstige tijd om bomen te planten is december, januari, februari. De bovengrondse worden dan nog niet geactiveerd door de hormonen die dit aansturen; cytokininen en giberellinen. Wetenschappelijk onderbouwd! Bomen waarop paddenstoelen groeien ….neen, ik ga stoppen. Mocht u vragen hebben mail ons via het contactformulier van onze website. Wij zullen vervolgens reageren op uw vraag.

Moderne boomverzorging

Bij Algemene Bomendienst Limburg werken we uitsluitend met gecertificeerd personeel en maken we gebruik van de modernste technieken & machines.

Neem vrijblijvend contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.