Diensten

Snoeiwerkzaamheden

Om de boom tot volle wasdom te laten komen in het stedelijk gebied is het noodzakelijk dat er ingrepen plaatsvinden in de visueel waarneembare habitus van de boom (kroon en stam). Het doel van deze ingrepen is om een gezond plantaardig organisme te doen groeien buiten zijn habitat; het bos. Dit vraagt veel kennis en kunde van de verzorger omdat hij immers met zijn ingrijpen c.q. snoeien, de uiteindelijke vorm bepaald. Het behoud van de natuurlijke vorm is hierbij van belang rekening houdend met de omgevingsfactoren (bovengronds) en uitgaand van vrij uitgroeiende bomen.

Onze gecertificeerde European Treeworkers hebben de kennis en kunde om deze ingrepen op de juiste manier uit te voeren zowel bij jonge bomen, de halfwassen en de volwasbomen even als de monumentale reuzen die door ons gekoesterd worden.

Afhankelijk van boomsoort en standplaats is het van belang om met een regelmatig tijdsinterval van bij voorkeur 2 à 3 jaar aan jonge bomen de juiste begeleiding te geven. Bij halfwasbomen mag dit tijdsinterval 5 à 6 jaar te bedragen. Snel regenererende volwasbomen worden elke 6 à 8 jaar gesnoeid, bij ‘langzame’ groeiers volstaat onderhoud met een tijdsinterval van 10 jaar.