Diensten

Inventarisaties

Het uitvoeren van een inventarisatie is van belang voor het verkrijgen van een stuk basis informatie over de bomen op een bepaalde locatie. Of het nu gaat om een toekomstige bouwlocatie, een particuliere tuin of alle bomen van een gemeente, het is essentieel te weten welke bomen waar staan. Naast een aantal vaste boomgegevens, waaronder de soortnaam, de standplaats en het plantjaar worden hierbij ook een aantal variabele gegevens opgenomen, zoals de stamdiameter, boomhoogte en de conditie.

De conditie van een boom is de toestand van de boom op het moment van de beoordeling. Zowel groeiomstandigheden als invloeden van buitenaf zijn van invloed op de conditie van een boom. De conditie komt tot uitdrukking in de verschijningsvorm en is een momentopname die niet aangeeft hoe de boom zich in de toekomst zal ontwikkelen. Het is alleen op basis van voorspellingen en verwachtingen mogelijk om een toekomstverwachting van een boom uit te spreken. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden. met soortspecifieke eigenschappen zoals het herstellend vermogen.

Algemene Bomendienst Limburg voert haar inventarisaties altijd uit op boomniveau. Dat wil zeggen dat elke boom individueel wordt geïnventariseerd en als individu in de inventarisatielijst wordt opgenomen. Dit laatste is onder andere van belang voor het in een later stadium uitvoeren van boomveiligheidscontroles, waarbij bomen individueel beoordeeld dienen te worden.