Contact

Algemene Bomendienst Limburg B.V.

Ingenieur van der Elststraat 15
6466 NB Kerkrade

Contactpersoon: Ron Pluijmaekers
Mail:
info@algemenebomendienstlimburg.nl
Tel: (045) 572 88 93
Mobiel: 06 10 92 55 18

KvK nummer: 14071195