Diensten

Boombeheerplannen

De basis voor een veilig en gezond bomenbestand is een goed boombeheer. Algemene bomendienst Limburg stelt boombeheerplannen samen voor het onderhoud van enkele tot duizenden bomen. Het beheerplan wordt op boomniveau uitgevoerd. Hierbij wordt bij elke boom individueel rekening gehouden met de leeftijd en de soortspecifieke eigenschappen waaronder de uiteindelijke grootte. Deze gegevens samen bepalen de onderhoudsvorm en de frequentie waarbinnen het onderhoud plaats moet vinden. Op deze manier is het mogelijk om op een planmatige wijze uw boomonderhoud uit te laten voeren. Tevens kan hierdoor eenvoudig worden bepaald wat de jaarlijkse kosten voor het boomonderhoud zijn.