Diensten

Boomveiligheidscontrole

Algemene Bomendienst Limburg verzorgt het uitvoeren van boomveiligheidscontroles. Bij de controle van de bomen op veiligheid maken wij gebruik van de VTA methode. Door middel van deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van de bouw en het groeigedrag. Bij de visuele controle wordt er onder meer gelet op de schors, de aanwezigheid van zwammen, de aanhechting van takken en de aanwezigheid van reparatieweefsel.

Wanneer er geen zichtbare gebreken worden aangetroffen is de boom goedgekeurd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen ‘attentiebomen’ en ‘risicobomen’. Attentiebomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek dat nog geen aanleiding geeft voor een verhoogd risico. Risicobomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek, dat op het moment van de controle al aanleiding geeft tot een verhoogd risico. Om de ernst van dit risico in te schatten zal een uitgebreide inspectie van het gebrek of een nader onderzoek plaats moeten vinden.