Diensten

Planten en verplanten

Planten

Nadat soortkeuze, boomgrootte, standplaats en uitvoeringsdatum zijn bepaald kunnen wij de boom planten en desgewenst leveren. Bij de soortkeuze is het van belang om te kijken of de gekozen boomsoort (met genetisch bepaalde hoogte en breedte) past op de voorziene standplaats met de geboden aanwezige bovengrondse groeiplaatsruimte. Onvoldoende bovengrondse ruimte maakt dat de boom niet tot volle wasdom kan komen of frequent drastisch gesnoeid moet worden waardoor de onderhoudskosten aanzienlijk stijgen. De ondergrondse groeiplaatsruimte dient van voldoende kwaliteit en kwantiteit te zijn en dient te voldoen aan de chemische, biologische en fysische eisen die de boom hieraan stelt.

Het planten is SPECIALISTENWERK. De boom dient geplant te worden op exact dezelfde planthoogte (ten opzichte van het maaiveld) als op de boomkwekerij. Te diep planten verstoord de infltratie van zuurstof en uitwaseming van kooldioxyde van de wortels waardoor de boom stikt! Verder is het geven van water in de eerste drie seizoenen na aanplant van groot belang. De juiste hoeveelheid op het juiste tijdstip zijn hierin de sleutelwoorden. Wij planten bomen in elke gewenste maat gebruik makend van diverse technieken.

Verplanten

Grofweg kan men stellen dat elke boom verplant kan worden maar dat de kosten drastisch toe nemen naar mate de boom in een hogere levensfase verkeert. Indien het besluit genomen is om de boom te verplaatsen naar een nieuwe standplaats (kapvergunning vereist!) en vanuit een ‘verplanting haalbaarheidsonderzoek’ blijkt dat dit mogelijk is dan kunnen wij dit specialistenwerk uitvoeren. Na voorbereiding (karteren van ondergrondse infrastructuur, wegafzetting, aanvragen van vergunningen) kunnen wij, gebruik makend van verschillende technieken, de boom verplanten naar de nieuwe standplaats.

Na de verplanting heeft de boom nog uitgebreide en langdurige zorg nodig. Deze bestaat uit het geven van water waarbij een juist tijdsinterval tussen de waterverstrekking en afgemeten dosering succes garanderen. Mede door de klimaatverandering is onze ervaring dat het noodzakelijk is om de zorg te starten medio april en te continuren tot eind september!