Diensten

Boomverzorging

Snoeiwerkzaamheden

Om de boom tot volle wasdom te laten komen in het stedelijk gebied is het noodzakelijk dat er ingrepen plaatsvinden in de visueel waarneembare habitus van de boom (kroon en stam). Het doel van deze ingrepen is om een gezond plantaardig organisme te doen groeien buiten zijn habitat; het bos.

Velwerkzaamheden

Anders dan het woord boomverzorging doet vermoeden, is het verwijderen van bomen inherent ons vakgebied. Boomeigenaar of boombeheerder neemt deze beslissing en kan ons na het overleggen van een geldige kapvergunning inschakelen.

Planten & Verplanten

Nadat soortkeuze, boomgrootte, standplaats en uitvoeringsdatum zijn bepaald kunnen wij de boom planten en desgewenst leveren. Bij de soortkeuze is het van belang om te kijken of de gekozen boomsoort (met genetisch bepaalde hoogte en breedte) past op de voorziene standplaats.

Groeiplaatsverbetering

Bij bomen in het stedelijke gebied wordt de groeiplaats van de boom vaak ernstig bedreigt door een te hoge verdichting waardoor er een tekort aan gassenuitwisseling ontstaat in de bodem.

Boomonderzoek & Advies

Inventarisaties

Het uitvoeren van een inventarisatie is van belang voor het verkrijgen van een stuk basis informatie over de bomen op een bepaalde locatie. Of het nu gaat om een toekomstige bouwlocatie, een particuliere tuin of alle bomen van een gemeente, het is essentieel te weten welke bomen waar staan.

Boombeheerplannen

De basis voor een veilig en gezond bomenbestand is een goed boombeheer. Algemene bomendienst Limburg stelt boombeheerplannen samen voor het onderhoud van enkele tot duizenden bomen. Het beheerplan wordt op boomniveau uitgevoerd.

Boomveiligheidscontrole

Algemene Bomendienst Limburg verzorgt het uitvoeren van boomveiligheidscontroles. Bij de controle van de bomen op veiligheid maken wij gebruik van de VTA methode. Door middel van deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van de bouw en het groeigedrag.

Nader Onderzoek

Binnen het nader onderzoek worden de, bij de visuele boomcontrole aangetroffen symptomen, nader onderzocht met daarvoor gespecialiseerde apparatuur. Op deze manier is het mogelijk de om symptomen te beoordelen op breukgevaar.

Bomen Effect Analyse

In ons druk bevolkte land is ruimte een schaars goed geworden. Wonen, werken, natuur en recreatie vragen allemaal hun ruimte. In veel gevallen gaat dit goed samen, maar even zo vaak botsen ze met elkaar.

Ziekten & Aantastingen

In toenemende mate worden laan- en parkbomen bedreigd door ziekten en aantastingen. Niet optimale groeiplaatsomstandigheden en klimaatveranderingen spelen daarbij een primaire rol. Naast bekende aantastingen, zoals de eikenprocessierups, hebben we steeds vaker te maken met voor Nederland nieuwe ziekten.

Taxaties

Bomen maken onze steden en dorpen leefbaar en vertegenwoordigen mede om die reden een grote waarde. De waarde van bomen kan door middel van een taxatie worden uitgedrukt in een geldbedrag. De hoogte van de monetaire boomwaarde wordt berekend op basis van de kosten die gemaakt moeten worden om de betrokken boom op dezelfde locatie te vervangen.

Contact

Bij Algemene Bomendienst Limburg werken we uitsluitend met gecertificeerd personeel en maken we gebruik van de modernste technieken & machines.

Neem vrijblijvend contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.